Mini

Home»Mini
Hallen med den rejäla väggbandshöjden och den stora porten. Hallen täcker dina behov
för lagring både tillfälligt och permanent.
Den kraftiga stommen klara upp till 450kg/m2. Det finns även större och mindre
lagerhallar, hör av dig för närmare information.
mini_ritning2
Bredd: 10m
Längd: 15m
Nockhöjd: 6m
Sidohöjd: 4m
Port: 4x4m